เห็นเด็กนักเรียนเดินกลับบ้าน สงสารเลยให้ติดรถมาด้วย เด็กเลยตอบแทนด้วยการ……….

Comments are closed.