วิชาพละมันต้องเปลี่ยนชุดนะ มาๆ พวกพี่ๆช่วยเปลี่ยนชุด ช่วยคนเดียวไม่ได้นะ พวกพี่มีหลายคน

Comments are closed.